Serier

Under 2015 gör jag två serier, båda tillsammans med Johan Thörnqvist. I tryck hittar du Bland Band för tidningen Bobo, och på webben hittar du Birgerkvist.

Bland Band
Bland Band i Bobo
birgerkvist
Birgerkvist.se