AlgoRYTMIer

Det susar i säven;
illojala algoritmer skriver av stasiskulder
utan att se någon framtid i mänskligt kapital.
Börshandeln förstör andelar av adeln
de sadlar om för att ladda om
med artikelfysiska vapen – världen skola sluta i juni!
En progressiv recession sveper över det mentala havet
men en köpfeberfrossa könsopererar Barbarossa
och invaderar resterande delar av kvasimänskliga system.

Simulerade stimuli segregerar samhället som
en nödvändig accessoar för de modemedvetna
medan de människomedvetna förtvivlat försöker
att uppmärksamma ilandsbygdens förfall.
Luftens brännmaneter skapar brännpunkter på livmodern
det finns ingen konsensus inom drömdemokrati –
hon som leder vägen styr handlingen!

(nachtmahr)
Panglobala törnekronor kramar livet ur planeten
utgör förlamande påminnelser om vilka vi är
och vad vi lämnat bakom oss.
(IsF säger att ”alla pronomen utom ’vi’ är artificiella verkligheter”)!
De gamla borgarna
de kulturmärkta slotten
faller i bitar när gudarna vaknar;
blott föreställningsanakronismer
som försvinner i tidens strömmar.

De gamla ideologierna går över blodstänkta berg
de fallerar och annullerar
kontrakt för att inte förlora politiska slaktkamper – fallera!
Olaglig rosenbadslagning och bergtagna beställningsjobb
rinner ut i sanden
nollställda och modfällda
står de utanför arbetsförmedlingens glada lokaler
fyllda av atapi inför dagens kommande nederlag.
Så slussa in dem i rymdprojekt –
låt de visa vad de går för och står för!
De stora drömmar som ryms i små hjärnor
är anledning till optimism även om det är
en besynnerlig arytmi
en svårtolkad allegori
som bultar på porten
till en divergent evolution.
Du ska veta att entrévärdarna övervakar övergången
ständigt redo att vända ett blint öga mot dig
för hjärtats synkoperade slag
speglar framtidens underbara morgondag.