BAKTANKEXPERIMENT

Det är ett tankexperiment som få känner till
det finns inte med på listan över de kända
det är inte lika uppmärksammat
olikt sina systeraperçus som visat sig inflytelserika.
Homoekonomiska hjärnor i näringslivsupplösning
ser att cybernetiskt implantatägande höjer ögonbryn
den underbara fantasin solskenar iväg samtidigt som
atmosfäriska störningar och eteriska förföringar förför.

”Övergång” är ett av de ontologiskt vackraste orden
i varje språk som någonsin har talats,
ett ord som ger en annan empati för Kant
för hopplösheten som måste ha överväldigat honom
som förmänskligar hans drömmar
genom sidorna, genom felen, genom minnena –
allerzumenschlich, noch ein mal
våra ektoplasmiska drömvätska
fortfarande varm i bedjande och gudsbefruktande händer.

De händer som sträcker sig mot solen i fåfänga
försöker att fånga en isolerad solstråle
samtidigt som universum vibrerar i ohyggliga hastigheter;
denna kosmiska klocka med oräkneliga rörliga delar
samtidigt som tredygnsprognosen hade fel igen
i detta spegelparadis styr sanningen verkligheten
så det går enbart att se verkligheten i sanningen.
Det är ett tankeexperiment som få känner till
det är bara en fiktiv sanning i en fiktiv verklighet
i en ändlös cirkel av medberoende definitioner
i absolutismens dysfunktionella förhållande.