INTELLIGENCES SANS FRONTIÈRES

(Kommuniké: Primater som utvecklas till lågteknologiska telepater.)

Intelligences sans Frontières anländer till digitala katastrofområden
för att bekämpa systemiska infektioner och nolldelade schismer
språkrör för fantasivärlden hånas på syrefattiga arbetsplatser
som icke-produktiva och profitmarginella ateister
idiotförklarade bloggare delar med sig av åsikter
likt textuellt överförbara könssjukdomar
medan Smittskyddsinstitutet av okända skäl håller tyst –
en lingvistisk infektion som omöjliggör reflektion
och automatiserar handling utan eftertanke
men det finns en baktanke med denna språkliga krigsföring.

En sinnesförförelse som leder till miljöförstörelse
upplevelseindustrin betalar amoraliska forskare
för att motbevisa appositioner
mentala blåljus bombarderar det inre ögat
vi pålar ner brofundament för framtida synapsrelationer.

Vi vet att optimism är en funktion av idioti;
en individ på väg till en lyckligare existens
genom mindre eftertanke eftersom
tankerestriktioner ger stabilare efterkonstruktioner
men skapar också en värld att förstå
att älska och lev så otroligt lyckliga och lyckade liv i.
En stark tro att människan kan tvinga sig till insikt
invecklade men utvecklande övningar
i taktisk fantasi.

Så jag förstår att vi inte förstår den politiska processen
plågsamt medveten om att obildade ögon blindfläckar bort
de oövervinnerliga hinder som rävsaxar varje försök
att driva igenom en produktiv politisk utveckling.
Vårt vallfärdssamhälle är en procession på väg mot en artdivision,
en schism inom mänskligheten
uppdelat tudelat skärskådat
där sandlåderesonemang och statliga utredningar
bestämmer nästa iteration – de modererar/aktualiserar diskurser
och runkar sönder vår skalspökande holländare.

För vad de underlägsna inte förstör är att
”jag” tillhör inte mig själv –
vi är bara styrelsen för den här koncernen
av diverse organiska sammansättningar
och extrovert expressiva bakteriekulturer.
Men vi erkänner de interna motsättningarna
efter gårdagens terroristattack
kan vi inte längre förneka
att borgkronistiska element i kroppen
har vänt sig mot oss
och måste bekämpas med ett evighetskrig.
Så låt dagens drömmar vara framtidens verklighet;
detta kommer våra barn att vara stolta över…