PLEONEXI > DEMOKRATI

Löneslavarnas värme går ögonaböj till de kylda drycker
som etablerar det alkoholekvilibrium
som antingen pacificerar en stridslystenhet eller
kanaliserar den till kannibalisering av de egna –
av alla ohyggliga vapen är glädje det effektivaste!

Händer sträcks mot väggar för att hålla dem uppe
detta är husen vi förtjänar
detta är vardagssysslor som förpliktigar
medan hjärnsubstanslösa fantasifoster jagar kassörer i stormarknader
hemsöker bristsjukdomar de saktmodiga och kompenseras helst
med havsutsikt utan avsikt att nå insikt
om människans natur eller världens ont/ologiska tillstånd,
för de utan förstånd driver vår välfärd och väl är väl det
när inkompetenta byråkrater vaggar fram i tramdrömmar
de väcks varken av knytnävsslag eller bidragsavslag
I revälj, ut och sälj, ljug och luras, sug och svälj!
när jag hör de hagalnas kampvisor
tänker jag alltid på det underbara liv du lever.

116%* av befolkningen är beroende av läkemedel
det står alla fritt att förlora sin frihet till nya kartor över helvetet
i valet mellan branschmedvetenhet eller medvetslöshet
skriver investeringsmöjligheter över tillfällig lycka
principen om fördröjd tillfredsställelse illustreras bäst
som en linje från denna sekund hela vägen in i evigheten.
Finanskrigare använder abstrakta vapen
i kampen om obegränsade resurser
de anställer professionella sörjare
för empatisk marknadsföring.

”Ingen har anställningstrygghet som slaven” glättar aforisten
men när tamvargarna ylar mot mörkrets mångårdar från sina fängelsegårdar
viskar flickfickade stiletter om kommande kort/variga köttsliga processer
deras blod är luften som trycker orden ur plutokratiska strupar
pluripotenta multiverkligheter kristalliseras och kanaliseras
genom ventiltrummor som oxiderats av hennes jävla tjat
men varje gång jag träffar henne glömmer jag bort
att säga att jag älskar henne
och att jag aldrig vill släppa taget
om hennes verklighet
för jag ser goda avkastningsmöjligheter hos dig.

* beräknat på högsta rekommenderade dagliga dos.