Anagramdikt

And now for something completely different! Jag har skrivit en anagramdikt till vår nye utbildningsminister.

idol frigav snut
rudolfs vita gin
flodas ivrigt nu

adolf svurit gin
vilostad fri ugn
odling frusit av

flod utvisar gin
flugorna svidit
finurligast dov

flugorna tidvis
flod ivrigt anus
gustav fridolin

Fridolinbana