Prosa

”F4L” (SE)

2013
Publicerad i Const Literary (P)review (#3).
PRINT ONLY / KÖP

I en föräldralös framtid, där platsbrist gjort att större delen av mänskligheten kontinuerligt och oåterkalleligt migreras till andra stjärnsystem har barnen har ärvt en jord där de skolas för att kunna klara den långa färden ut till de fjärran stjärnorna. Alphred, Betam och Gamman är en del av SkolSystemet, men när en klasskamrat ser ut att komma undan med att hotchocka en tjej försöker barnen att kringgå ett hårt men orättvist system för att skipa rättvisa på egen hand. I en värld som erbjuder otaliga möjligheter att jävlas med någon måste man fråga sig hur mycket är hämnden egentligen värd.

”F4L” (EN)

2013
Published in Const Literary (P)review (#3).
PRINT ONLY / BUY

In a juvenile dystopia, three children trapped in a ubiquitously indifferent SchoolSystem seeks to exact their revenge on a out-of-control classmate, testing the limits of a callous surveillance state. Translated by Anna Tebelius.

”Extinction Burst” (EN)

2008
Published in Bewildering Stories (#301).
WEB ONLY / READ

As mankind is decimated by mutagenic mosquitoes, one conscientious CDC employee tries to save the world, or at least what’s left of it, only to discover just how unbalanced her work-life is.

”A Benevolent Supremacy” (EN)

2008
Published in Bewildering Stories (#277).
WEB ONLY / READ

A group of men, confined to an internment camp after an alien conquest, begin to report seeing the ghosts of little girls milling about. As the alien overlords quickly take an interest in the matter, they question whether (the after)life is eternal freedom or slavery.

”Time Bomb” (EN)

2004
Published in Revelation Magazine (#2:4).
PRINT ONLY / BUY

This was my first published short story. It’s a fairly straight-forward cyberpunkish action piece, in which our heroine is having a particularly bad day. As if the nuclear warhead implanted in her skull wasn’t enough, delusional yet merciless celebrities are also hot on her trail…